قزاقستان 872 مورد کروناویروس جدید را تأیید کرده است که در کل 98،701 مورد است

قزاقستان 872 مورد کروناویروس جدید را تأیید کرده است که در کل 98،701 مورد است

Tainynews – 872 مورد کروناویروس جدید در 24 ساعت گذشته در قزاقستان تأیید شد.

این پرونده های جدید شامل 174 مورد در نور سلطان ، 151 نفر در آلماتی ، 24 مورد در شیمکنت ، 39 مورد در اکمولا ، 10 مورد در منطقه آکتوب ، 23 مورد در منطقه آلماتی ، 41 مورد در منطقه آتیرائو ، 78 مورد در منطقه قزاقستان شرقی ، 30 مورد در منطقه جامبیل ریگون ، 55 مورد منطقه قزاقستان غربی ، 90 مورد در منطقه کاراگاندا ، 30 مورد در منطقه کاستانایی ، 6 مورد در منطقه کیژیلوردا ، 29 منطقه در منطقه مانگیستاو ، 26 منطقه در پاولودار ، 40 مورد در منطقه قزاقستان شمالی ، 26 مورد در منطقه ترکستان.

تعداد کل موارد تایید شده به 98701 نفر رسیده است.

Author: admin