11 کارگر پزشکی برای Covid-19 در قرقیزستان مثبت آزمایش کردند

11 کارگر پزشکی برای Covid-19 در قرقیزستان آزمایش مثبت دارند

Tainynews – 11 کارگر پزشکی برای 24 ساعت گذشته برای COVID-19 مثبت آزمایش کردند ، تیم ملی در سراسر کشور برای مهار koronavirus گزارش داد.

این موارد شامل 4 مورد در منطقه باتکن ، 3 مورد در منطقه جلال آباد ، 2 مورد در اوش ، 1 مورد در منطقه نارین ، 1 مورد در منطقه چوی بود.

6 نفر از کارمندان پزشکی پس از بهبودی از بیمارستان مرخص شدند. 31 کارگر پزشکی پس از بهبودی ، خودزنی را در خانه خود رها کردند.

در مجموع 2 هزار و 959 نفر از کارکنان پزشکی با کلون ویروسی منقبض شده اند ، تاکنون دو هزار و 178 کارگر پزشکی بهبود یافته اند.

Author: admin