16 خوابگاه در بیمارستان در روز و در منطقه سوکولوک کاهش یافته است

16 خوابگاه در بیمارستان در روز و در منطقه سوکولوک کاهش یافته است

Tainynews – اداره ولسوالی می گوید: 16 تسهیلات در روز در بیمارستانی در ولسوالی سوکولوک در منطقه چوی بسته شده است.

آنها برای دوره های پاییز و زمستان آماده می شوند.

14 ساعت تسهیلات در بیمارستان در حال حاضر کار می کنند. پس از كاهش قابل توجه تعداد بيماران ، تسهيلات روز بسته شد.

Author: admin