22 زن و 25 کودک در مراکز بحران قربانیان خشونت خانگی اقامت دارند

22 زن و 25 کودک در مراکز بحران قربانیان خشونت خانگی اقامت دارند

Tainynews وزارت کار و توسعه اجتماعی گفت: – 25 کودک و 22 زن در مراکز بحرانی برای زنان رنج می برند که از خشونت خانگی رنج می برند.

مراکز کودکانی که در کلیه مناطق قرقیزستان از سوءاستفاده و رفتار بی رحمانه رنج می برند.

دپارتمان های توسعه اجتماعی محلی ، از طریق مسافت اضطراری و اضطراری ، کمک های روانشناختی به کودکان و والدینشان ترتیب می دهند.

مراکز بحرانی برای جلوگیری از خشونت خانگی در مناطق فعالیت می کنند. آنها کمکهای روانشناختی را بصورت آنلاین ارائه می دهند.

Author: admin

پاسخی بگذارید