قرقیزستان طی 7 ماه 400 هزار و 488 تن محصولات کشاورزی صادر می کند

قرقیزستان طی 7 ماه 400 هزار و 488 تن محصولات کشاورزی صادر می کند

Tainynews – گروه قرنطینه گیاهی وزارت کشاورزی ، صنایع غذایی و ملیوراسیون با مقامات قرنطینه گیاهان کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا در مورد صادرات بی رویه محصولات کشاورزی به اتحادیه اقتصادی اوراسیا گفتگو کرد …

Author: admin