216 کارگر فوریت های پزشکی در قرقیزستان coronavirus را گرفتار و پنومونی را توسعه می دهند

216 کارگر فوریت های پزشکی در قرقیزستان coronavirus را گرفتار و پنومونی را توسعه می دهند

Tainynews این وزارت به AKIpress گفت: – از تاریخ 3 اوت 216 کارگر وزارت امور اضطراری از بیماری کروناویروس یا ذات الریه بیمار شدند.

108 کارگر با ذات الریه تشخیص داده شدند. 48 نفر از آنها بهبود یافتند ، 4 نفر جان باختند.

108 گرفتار COVID-19. 72 کارگر بهبود یافتند و 2 نفر جان باختند.

Author: admin