حدود 20 میلیون اسم برای بازسازی پایگاه هوایی سابق ایالات متحده در خارج از بیشکک اختصاص یافته است

حدود 20 میلیون اسم برای بازسازی پایگاه هوایی سابق ایالات متحده در خارج از بیشکک اختصاص یافته است

Tainynews – وزارت دارایی 20 میلیون سود از حساب ویژه برای پیشگیری و انحلال عواقب وضعیت اضطراری اختصاص داده است …

Author: admin

پاسخی بگذارید