8 کارگر پزشکی در 24 ساعت گذشته در قرقیزستان از نظر کروناویروس مثبت آزمایش کردند

8 کارگر پزشکی در 24 ساعت گذشته در قرقیزستان از نظر کروناویروس مثبت آزمایش کردند

عکس پرونده

Tainynews سخنگوی وزارت بهداشت ، آینورا آكماتووا ، سخنگوی وزارت بهداشت امروز در یك نشست خبری گفت: 8 كاركن پزشكی در 24 ساعت گذشته از نظر كروناویید در قرقیزستان آزمایش مثبت كردند.

این موارد مثبت با coronavirusus در منطقه چوی – 4 ، منطقه اوش – 2 ، بیشکک – 1 ، اوش – 1 گزارش شده است.

8 کارمند پزشکی 24 ساعت گذشته بعد از بهبودی بیمارستان را ترک کردند.

26 کارمند پزشکی پس از بهبودی از انزوا در خانه مرخص شدند.

2967 کارگر پزشکی در کل با کروناویروس منقبض شدند. 2212 کارمند پزشکی بهبود یافتند.

Author: admin