متخصصان پزشکی روسی برای کمک به نبرد COVID-19 وارد ازبکستان می شوند

متخصصان پزشکی روسی برای کمک به نبرد COVID-19 وارد ازبکستان می شوند

عکس پرونده

Tainynews میخائیل موراشکو ، وزیر بهداشت گفت ، تیمی از متخصصان پزشکی روسی برای کمک به همکاران ازبک خود در زمینه مبارزه با عفونت کورو ویروس به ازبکستان اعزام می شوند.

وزیر بهداشت گفت: “ما فعالیت های بین المللی خود را ادامه می دهیم. من می خواهم توجه داشته باشم که متخصصان ما از قزاقستان پس از انجام وظایف خود به کشورشان بازگشتند. گروهی از متخصصان برای عزیمت به ازبکستان آماده می شوند.”

ازبکستان تاکنون 31،545 مورد کروավիրویروس را تأیید کرده است.

محدودیت های سخت قرنطینه در ازبکستان تا 15 اوت تمدید شد.

Author: admin