قرقیزستان امیدوار است از ماه سپتامبر توافق خود را برای از سرگیری پروازهای منظم با روسیه به توافق برساند

قرقیزستان امیدوار است از ماه سپتامبر به توافق برسد تا پروازهای منظم با روسیه را از سر بگیرد

Tainynews – کورمانبک اکیشف ، مدیر آژانس هواپیمایی هواپیمایی کشوری گفت: قرقیزستان در حال مذاکره در مورد شروع پروازهای معمولی با روسیه و قزاقستان است …

Author: admin