قرقیزستان 14 آزمایشگاه پزشکی را تا ماه سپتامبر راه اندازی می کند

قرقیزستان 14 آزمایشگاه پزشکی را تا ماه سپتامبر راه اندازی می کند

Tainynews نخست وزیر دولت ، كوباتبك بورونف ، نخست وزیر كوباتبك بورونف ، در یك نشست مطبوعاتی در 11 اوت گفت: – دولت در تلاش است تا 14 آزمایشگاه پزشکی جدید را راه اندازی كند.

10 آزمایشگاه از محل اعتبارات بانک توسعه اسلامی تأمین می شود. نخست وزیر گفت که آنها پس از ساختن مراکز درمانی جدید آماده خواهند شد.

وی گفت که توافق در مورد تحویل تجهیزات آزمایشگاهی تا ماه سپتامبر به دست آمده است.

Author: admin