آخرین بیمار پس از بهبودی از COVID-19 بیمارستان جانبازان در قزاقستان را ترک می کند

آخرین بیمار پس از بهبودی از COVID-19 بیمارستان جانبازان در قزاقستان را ترک می کند

Tainynews – وزارت بهداشت گزارش داد – آخرین بیمارستان باقی مانده در دوران جنگ جهانی دوم جانبازان نور السلطان پس از بهبودی از کروناویروس است.

بیمارستان از 24 ژوئن بیماران مشکوک به COVID-19 را دریافت کرد.

730 بیمار مبتلا به علائم کروناویروس به مدت 7 هفته در بیمارستان بستری شدند. 335 نفر از آنها تست مثبت و به بیمارستان های دیگر منتقل شدند ، مابقی در بیمارستان جانبازان مراقبت های پزشکی را دریافت کردند. سن بیماران بین 18 تا 90 سال متغیر بود. بیمارستان برای این دوره موارد مرگبار ثبت نکرده است.

Author: admin