دفتر شهردار بیشکک برای خرید اتوبوس های برقی با پشتیبانی ADB

دفتر شهردار بیشکک برای خرید اتوبوس های برقی با پشتیبانی ADB

Tainynews – تفاهم نامه تفاهم نامه بین بانک توسعه آسیا و وزارت دارایی قرقیزستان در مورد پروژه برق سازی حمل و نقل شهری امضا شد …

Author: admin