فرماندار منطقه اوش برای شرکت در انتخابات پارلمانی کناره گیری می کند

فرماندار منطقه اوش برای شرکت در انتخابات پارلمانی کناره گیری می کند

Tainynews – فرماندار سابق منطقه اوش ازبکبک جلیکباف در انتخابات پارلمانی با حزب Respublika شرکت خواهد کرد.

جلیکباف در 8 آگوست به عنوان فرماندار منطقه اوش کناره گیری کرد.

Author: admin