CEC در مورد شفافیت مالی ، احزاب سیاسی را آموزش می دهد

CEC در مورد شفافیت مالی ، احزاب سیاسی را آموزش می دهد

Tainynews – کمیسیون مرکزی انتخابات امروز آموزش آنلاین را برای احزاب سیاسی درباره سیستم الکترونیکی اطلاعات مربوط به نامزدها ، گزارشگری مالی برگزار کرد.

40 نماینده احزاب سیاسی که در انتخابات پارلمانی در تاریخ 4 اکتبر شرکت داشتند ، در این آموزش شرکت کردند.

این آموزش به مقررات مؤثر و الزامات شفافیت مالی احزاب سیاسی در طول مبارزات انتخاباتی پرداخت. گزارش مالی برای ورود پول به صندوق های انتخاباتی احزاب و هزینه های آن. سیستم اطلاعات الکترونیکی در مورد نامزدها ، که توسط کمیسیون مرکزی انتخابات برای افزایش اهمیت روند انتخابات ایجاد شده است.

Author: admin