بودجه بانک جهانی برای بهبود تأمین آب برای 1700 هکتار زمین در ولسوالی اوژن

بودجه بانک جهانی برای بهبود تأمین آب برای 1700 هکتار زمین در ولسوالی اوژن

Tainynews – سرویس مطبوعاتی رئیس جمهور گزارش داد … رئیس جمهور سورونبای جینبکوف امروز از سایت پروژه آبیاری با هدف احیای کانال های محلی در زیرمجموعه Kurshab منطقه اوزگن بازدید کرد.

Author: admin