زیرگذر در روستای بلودودکوی در جاده بیشکک-کارا-بالتا برای کاهش تصادفات عابر پیاده

زیرگذر در روستای بلودودکوی در جاده بیشکک-کارا-بالتا برای کاهش تصادفات عابر پیاده

Tainynews – ساخت زیرگذر عابر پیاده در روستای بلودودکوی در جاده بیشکک-کارا-بالتا ، منطقه موسکوفکی منطقه چوی در حال انجام است.

طول زیرگذر 30 متر طول خواهد داشت.

Belovodskoye یک مرکز منطقه است. عبور از جاده با ترافیک شدید در جاده ها برای مردم دشوار است.

زیرگذر به مردم امکان می دهد تا به راحتی از جاده عبور کنند و به بازار بروند. به گفته اداره محلی ، این امر می تواند زیرساخت های منطقه را بهبود بخشد و حوادث عابر پیاده را کاهش دهد.

Author: admin