مغولستان هیچ موردی از كروناویروس جدید گزارش نمی كند

مغولستان هیچ موردی از كروناویروس جدید گزارش نمی كند

Tainynews – وزارت بهداشت گزارش داد: 462 آزمایش برای کورو ویروس در 13 آگوست در مغولستان انجام شد و همه آنها دارای نتایج منفی بودند.

266 شهروند از سیاتل به پرواز درآمدند ، 48 کارگر استرالیایی از دهلی وارد شدند ، 9 نفر از قرنطینه شده و سایر افراد بطور خاص برای کروناویروس آزمایش شدند.

از 14 اوت ، مغولستان 297 مورد كروناویروس را تأیید كرد. همه موارد وارد شده است. 269 ​​نفر بهبود یافتند.

28 بیمار در مرکز بیماریهای واگیردار باقی مانده اند. 26 نفر علائم خفیف دارند ، 2 نفر در وضعیت جدی هستند.

Author: admin