دانش آموزان درجه یک برای شروع مدرسه از اول سپتامبر در قرقیزستان ، به دانشجویان استراحت دهند تا از راه دور به تحصیل بپردازند

دانش آموزان درجه یک برای شروع مدرسه از اول سپتامبر در قرقیزستان ، دانش آموزان را به تحصیل از راه دور استراحت دهید

Tainynews نخست وزیر كوباتبك بورونف نخست وزیر نخست وزیر كوبا گفت: 156،000 دانش آموز کلاس اول از 1 سپتامبر مدرسه را شروع می كنند.

نخست وزیر یادآوری کرد که وزارت آموزش و علوم پیش از این چندین گزینه را پیشنهاد کرده بود.

نخست وزیر بورنوف گفت: “همانطور که رئیس جمهور سورونبای جینبکوف گفت ما باید آرزوی دیرهنگام کلاس های اول را که منتظر رفتن به مدرسه هستیم ، تحقق بخشیم. ما کاملاً از این تصمیم حمایت می کنیم. امسال مدارس 156،000 دانش آموز کلاس اول را پذیرش می کنند.”

كوباتبك بورنوف گفت: “توجه به مسافت اجتماعی ، توسعه یادگیری و مهارت های حرکتی خوب دانش آموزان بسیار مهم است. وضعیت اپیدمیولوژیک نیز باید مورد توجه قرار گیرد.”

نخست وزیر افزود: اوضاع اپیدمیولوژیک در منطقه تثبیت نشده است.

نخست وزیر گفت: “شیوع دیگر امکان پذیر است. وزارتخانه باید هنگام توصیه گزینه های یادگیری ، وضعیت اپیدمیولوژیک در کشور را در نظر بگیرد. ما نباید اجازه بدتر شدن اوضاع را بدهیم.”

بورنوف گفت: “وضعیت اپیدمیولوژیک در نظر گرفته می شود و تصمیم نهایی در مورد شروع سال تحصیلی توسط تیم عملیاتی سراسر کشور برای مهار کروناویروس گرفته می شود.”

Author: admin