تاجیکستان روزانه بیش از 46.5 میلیون کیلو وات ساعت برق تولید می کند

تاجیکستان روزانه بیش از 46.5 میلیون کیلو وات ساعت برق تولید می کند

Tainynews – اوستا گزارش داد – تاجیکستان روزانه بیش از 46.5 میلیون کیلو وات ساعت برق تولید می کند.

به دلیل چرخه هیدرولوژیکی خشک ، این کشور صادرات برق به افغانستان و ازبکستان را متوقف کرد.

تاجیکستان در نیمه اول سال 546.6 میلیون کیلو وات ساعت برق به افغانستان و 358.3 میلیون کیلو وات ساعت برق به ازبکستان صادر کرده است.

Author: admin