نخست وزیر فعالیت های کاشت بهار در منطقه چوی را بررسی می کند

نخست وزیر فعالیت های کاشت بهار در منطقه چوی را بررسی می کند

Tainynews – سرویس مطبوعاتی دولت گزارش داد: نخست وزیر ، محمد محمد علی ابیلگازیف ، فعالیت های مداوم کاشت بهار را در منطقه مسکو در منطقه چوی بررسی کرد.

وی گفت که سیاست جایگزینی واردات باید به یکی از اولویت های اصلی دولت تبدیل شود.

وی گفت: با وجود اوضاع فعلی کشور ، هیچ مشکلی برای کشاورزان و دهقانان وجود نخواهد داشت تا بتوانند کارزار کاشت بهار را انجام دهند.

نخست وزیر دستورالعمل های متعددی را به وزارت كشاورزی و روسای دولتهای محلی داد تا از شرایط كاشت بهاره در سطح مناسب اطمینان حاصل كنند.

Author: admin

پاسخی بگذارید