نخست وزیر ، تعداد موارد کروناویروس در قرقیزستان سقوط نمی کند

نخست وزیر ، تعداد موارد کروناویروس در قرقیزستان سقوط نمی کند

Tainynews نخست وزیر كوباتبك بورونف نخست وزیر وقت در جلسه امروز دولت گفت: آژانس های دولتی و مقامات محلی باید تلاش های خود را برای مهار كروناویروس تقویت كنند.

نخست وزیر گفت: “هر روز ، هر دقیقه هر دقیقه مهم است. اکنون شاهد افزایش موارد روزانه در برخی از کشورها هستیم. تعداد پرونده های کشور ما در حال سقوط نیست.” .

نخست وزیر گفت: “ما باید به طور جدی به هنجارهای بهداشتی عمل کنیم. ما فقط می توانیم این بیماری را با هم ضرب کنیم.”

Author: admin