234 مورد جدید COVID-19 در ازبکستان به 34251 مورد رسیده است

234 مورد جدید COVID-19 در ازبکستان به 34251 مورد رسیده است

Tainynews – 234 مورد جدید COVID-19 تا ساعت 10 صبح 15 مرداد در ازبکستان تأیید شد.

این موارد شامل 185 مورد در تاشکند ، 37 مورد در منطقه سمرقند ، 8 مورد در منطقه نامنگان ، 4 مورد در منطقه خورزم بود.

تعداد کل موارد کروناویروس تایید شده به 34251 نفر رسیده است.

Author: admin