معاون وزیر بهداشت در ماه ژوئیه سنبله در موارد coronavirus در قرقیزستان: “ما آماده چنین موجی نبودیم

معاون وزیر بهداشت در ماه ژوئیه سنبله در موارد coronavirus در قرقیزستان: “ما آماده چنین موجی نبودیم”

Tainynews – “مادامین کاراتایف معاون وزیر بهداشت امروز در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت:” ماه ژوئیه شاهد بروز سنبله در موارد شدید ذات الریه بود. ما آماده چنین موجی نبودیم. “

وی گفت: “تخت های اضافی ترتیب داده شد ، امکانات بیمارستانی در روز افتتاح شد. بیمارستان های بیشکک بیش از حد خاص داشتند.”

کاراتایف افزود: مشکل اصلی کمبود پرسنل و تجهیزات پزشکی است.

وی به رهبر گروه متخصصان پزشکی روسیه ، یوگن كوستوف اشاره كرد و گفت كه هیچ یك از كشورهای جهان برای چنین شرایطی آمادگی ندارند.

Author: admin