وزارت بهداشت قرقیزستان: برنامه هایی برای خرید واکسن کورو ویروس روسی وجود دارد

وزارت بهداشت قرقیزستان: برنامه هایی برای خرید واکسن کورو ویروس روسی وجود دارد

Tainynews – مادامین کاراتایف ، معاون وزیر بهداشت ، امروز در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: برنامه هایی برای خرید واکسن کورو ویروس روسی وجود دارد.

معاون وزیر کاراتایف گفت: پس از تایید واکسن ، وزارت بهداشت از طریق کانال های رسمی با همکاران روس ارتباط برقرار خواهد کرد.

پیش از این اعلام شده بود که روسیه واکسن کوراو ویروس را به ثبت رسانده است.

Author: admin