211 مورد کروناویروس جدید ثبت شده در قرقیزستان ، در کل 418556

211 مورد کروناویروس جدید ثبت شده در قرقیزستان ، در کل 418556

Tainynews211 تیم عملیاتی سراسر کشور برای مهار koronavirus گزارش داد که موارد جدید کورو ویروس تا صبح 16 اوت در قرقیزستان ثبت شد.

این موارد گنجانده شده است 47 در منطقه ایسیک-کول ، 46 در بیشکک ، 27 در منطقه جلال آباد ، 26 در منطقه اوش ، 22 در منطقه باتکن ، 19 در منطقه چوی ، 14 در اوش ، 7 در منطقه تالاس ، 3 در منطقه ناریان

تعداد کل موارد کروناویروس تایید شده رسیده است 41،856.

Author: admin