قرقیزستان برای ایجاد برنامه مداخله زودهنگام برای کودکان دارای معلولیت

قرقیزستان برای ایجاد برنامه مداخله زودهنگام برای کودکان دارای معلولیت

Tainynews – سازمان های دولتی خط وظیفه دارند كه برنامه مداخله اولیه را برای كودكان معلول تهیه كنند. چنین تصمیمی در جلسه ای که آیدا اسماعیلوا ، معاون نخست وزیر در مورد اجرای مقررات مربوط به کنوانسیون سازمان ملل در مورد حقوق افراد معلول برگزار شد ، گرفته شد.

آژانس های دولتی همچنین متدولوژی آموزش دستیاران شخصی کودکان معلول را تدوین می کنند ، در زمینه آموزش روانشناسی پزشکان در زمینه کار با والدین دارای فرزند معلول کار خواهند کرد.

آیدا اسماعیلوا گفت: بهبود مقررات مؤثر در خدمات اجتماعی برای جمعیت ، اصلاح سیستم معاینه پزشکی-اجتماعی ، معرفی آموزش فراگیر و دسترسی به زیرساخت ها از اولویت های اصلی دولت است.

Author: admin