ازبکستان 252 مورد کروناویروس جدید گزارش کرده است

ازبکستان 252 مورد کروناویروس جدید گزارش کرده است

Tainynews – 252 مورد coronavirus جدید توسط 5.00 p.m ثبت شد. در 18 اوت در ازبکستان.

این موارد شامل 222 مورد در تاشکند ، 25 نفر در منطقه سمرقند ، 4 مورد در رجیگون آندیجان بود.

تعداد کل موارد کروناویروس تایید شده به 36352 نفر رسیده است.

امروز 2 مورد کشنده کرونا ویروس ثبت شده است.

32،062 بیمار بهبود یافتند (88٪ موارد تایید شده).

Author: admin