110،000 خانواده فقیر در قرقیزستان برای دریافت 5400 تن آرد از ذخیره دولتی

110،000 خانواده فقیر در قرقیزستان برای دریافت 5400 تن آرد از ذخیره دولتی

Tainynews – اولوكبك كوكوروف امروز وزیر توسعه اجتماعی و بازرگانی گفت: 110،000 خانواده فقیر در قرقیزستان 5،400 تن آرد از ذخیره دولت دریافت می كنند.

وزیر گفت که کارگران ادارات محلی کار و توسعه اجتماعی بسته های غذایی و مواد محافظتی را به خانواده های نیازمند تحویل می دهند.

Author: admin

پاسخی بگذارید