302،486 آزمایش برای کروناویروس ساخته شده در قرقیزستان

302،486 آزمایش برای کروناویروس ساخته شده در قرقیزستان

Tainynews – رییس آزمایشات آزمایشگاه گروه آزمایشات کنترل کنترل بیماریهای ایدیولوژیک ، قرقیزستان از زمان شیوع تاج ویروس ، 302.486 آزمایش برای کرونویروس انجام داده است …

Author: admin