مغولستان 3 بهبودی از كروناویروس ، 281 مورد در مجموع را تأیید كرد

مغولستان 3 ریکاوری از كروناویروس ، 281 مورد در مجموع را تأیید كرد

Tainynews – سه نفر دیگر که از مغز ویروس مغولستان بهبود یافته اند ، در کل 281 نفر ، رئیس بخش تحقیقات مرکز ملی بیماری های واگیر A. A. Ambaselmaa در 19 ژوئیه در یک نشست مطبوعاتی گفت.

مغولستان طی 24 ساعت گذشته 750 آزمایش برای کروناویروس انجام داد. نتایج منفی بود.

تعداد کل موارد COVID-19 298 است. کلیه پرونده ها از خارج از کشور وارد شده اند.

17 بیمار در بیمارستان ها باقی می مانند.

مغولستان از روز چهارشنبه تا کنون انتقال محلی از تاج ویروس را تأیید نکرده است.

Author: admin