242 پرونده COVID-19 در 6 منطقه ازبکستان ثبت شده است

242 پرونده COVID-19 در 6 منطقه ازبکستان ثبت شده است

Tainynews – 242 مورد جدید COVID-19 در 6 منطقه ازبکستان ثبت شده است. به گزارش وزارت بهداشت ، تعداد کل پرونده ها به 36760 نفر رسیده است.

این موارد شامل 196 مورد در تاشکند ، 32 مورد در منطقه سمرقند ، 6 مورد در منطقه نامنگان ، 3 مورد در کاراکپالاکستان ، 3 مورد در منطقه کشکاداریا ، 2 مورد در منطقه نووی است.

Author: admin