چین کمک های بشردوستانه دیگری به قرقیزستان تحویل می دهد

چین کمک های بشردوستانه دیگری به قرقیزستان تحویل می دهد

Tainynews – چین در مراسمی در بیشکک کمکهای انسانی را تحویل داد.

معاون نخست وزیر آیدا اسماعیلوا ، سفیر چین در قرقیزستان Du Dewen در مراسم تحویل کمک های بشردوستانه شرکت کرد.

معاون نخست وزیر آیدا اسماعیلوا از دولت چین برای کمک های ارائه شده تشکر کرد.

“ما امروز کمک های بشردوستانه دیگری از چین دریافت کردیم. گروهی از متخصصان پزشکی چینی پیشتر از قرقیزستان بازدید کردند که مشاوره هایی را به همکاران قرقیز ارائه دادند. بیمارستان ها در همه مناطق کشور ساخته و تعمیر می شوند و از کمک های تحویل داده شده برای تجهیز این موارد استفاده می شود. معاون نخست وزیر گفت.

کمکهای بشردوستانه شامل تجهیزات پزشکی ، داروها و وسایل محافظ شخصی بود.

Author: admin