مهاجران ازبک دوباره در مرز روسیه و قزاقستان جمع می شوند

مهاجران ازبک دوباره در مرز روسیه و قزاقستان جمع می شوند

Tainynews – مهاجران ازبک دوباره در نزدیکی مرز روسیه و قزاقستان جمع می شوند. به گزارش کانال تلگرام مش ، حدود 400 مهاجر در ایستگاه قطار زندگی می کنند.

مقامات محلی مهاجرت شغل موقت را به مهاجران ارائه می دهند و متعاقباً سفر به کشور خود با پرواز چارتر انجام می دهند ، اما مردم فقط می خواهند به خانه بروند. صدها نفر منتظر قطار هستند و می گویند بلیط هواپیما خیلی گران است.

بیش از 2،000 مهاجر از مرز روسیه و قزاقستان به 3 قطار از مرز روسیه و قزاقستان به ازبکستان منتقل شدند. همه آنها از مناطق مختلف روسیه به مرز آمدند.

https://www.youtube.com/watch؟v=qAb7FIpfE0Q

Author: admin