ازبکستان 208 مورد COVID-19 را گزارش کرد

ازبکستان 208 مورد COVID-19 را گزارش کرد

Tainynews – 208 مورد کروناویروس جدید توسط ساعت 5.00 بعد از ظهر ثبت شد. 19 آگوست در ازبکستان.

این موارد شامل 204 مورد در تاشکند و 4 مورد در منطقه اندیجان بود.

تعداد کل موارد کروناویروس تایید شده به 36.968 رسیده است.

امروز دو پرونده کشنده ثبت شده است.

32.557 بیمار از کروناویروس بهبود یافتند.

Author: admin