پرتال با مطالب یادگیری برای دانشجویان دانشگاه در قرقیزستان راه اندازی می شود

پرتال با مطالب یادگیری برای دانشجویان دانشگاه در قرقیزستان راه اندازی می شود

Tainynews – نورلان عموروف ، معاون وزیر آموزش و پرورش گفت: وزارت آموزش و علوم در نظر دارد پرتال باز منابع یادگیری را برای دانشجویان دانشگاه و دانشجویان راه اندازی کند …

Author: admin