دستمزد پزشکان به طور کامل پرداخت می شود – دولت

دستمزد پزشکان به طور کامل پرداخت می شود – دولت

Tainynews آیدا اسماعیلوا ، معاون نخست وزیر در جلسه توجیهی در تاریخ 21 آوریل گفت: – دستمزد پزشکان به طور کامل پرداخت می شود.

به گفته وی ، حق بیمه از حساب وزارت بهداشت پرداخت می شود. 129 میلیون اسم به این حساب منتقل شد.

این کمیسیون تصمیم گرفت برای 11 روز مارس 38.5 میلیون سود برای پرداخت حق بیمه اختصاص دهد. 4598 کارگر پزشکی تا 20 آوریل از 28 میلیون جبران جبران خسارت دریافت کردند.

132 میلیون سود برای پرداخت حق بیمه در ماه آوریل پیش بینی شده است. مبلغ مشخص خواهد شد.

وی گفت: “کارمندان مراقبت های بهداشتی با حکم دولت دستمزد و حق بیمه دیگر را دریافت می کنند.”

Author: admin

پاسخی بگذارید