معاون وزیر بهداشت در میان علائم تثبیت اوضاع در قرقیزستان خواستار احترام به اقدامات بهداشتی است

معاون وزیر بهداشت در میان علائم تثبیت اوضاع در قرقیزستان خواستار احترام به اقدامات بهداشتی است

تصویر نماینده

Tainynews نوربولوت اوسنباف ، معاون وزیر بهداشت گفت: با وجود تثبیت اوضاع ، کشور هنوز به حالت عادی برگشته است.

وی افزود: اقدامات پیشگیرانه باید ادامه یابد.

معاون وزیر بهداشت از شهروندان خواست تا از راه دور اجتماعی را حفظ کنند ، بهداشت شخصی خوبی را انجام دهند و از ماسک بپوشند.

ماسک باید به طور گسترده استفاده شود. معاون وزیر بهداشت اضافه كرد كه همه كارشناسان بین المللی می گویند كه ضرب و شتم كرواویروس بدون دوری اجتماعی غیرممكن است.

Author: admin