روسیه 4،785 مورد کروناویروس جدید را تأیید کرده است

روسیه 4،785 مورد کروناویروس جدید را تأیید کرده است

Tainynews – در طی 24 ساعت گذشته 4،785 مورد کرونا ویروس جدید در روسیه ثبت شده است.

113 مورد بدون علامت بود.

تعداد کل موارد کروناویروس تایید شده 942106 نفر بوده است.

224،167 نفر تحت نظر پزشکی باقی مانده اند.

110 مورد کشنده کروناویروس در 24 ساعت گذشته ثبت شد.

تعداد کشته شدگان کروناویروس به 16.099 رسید.

Author: admin