روسیه در طول روز 4،870 مورد COVID-19 و 90 مورد کشنده را ثبت می کند

روسیه در طول روز 4،870 مورد COVID-19 و 90 مورد کشنده را ثبت می کند

Tainynews – به گزارش گروه عمل ، روسیه در 21 آگوست 4،870 مورد کروավիրویروس جدید ثبت کرد.

موارد جدید در 85 منطقه کشور ثبت شده است. 1،292 از آنها بدون علامت هستند.

تعداد کل پرونده ها به 946.976 نفر رسیده است.

روسیه از ابتدای این بیماری بیش از 33.8 میلیون آزمایش برای COVID-19 انجام داده است ، از جمله 304000 در 24 ساعت.

تعداد کشته شدگان کروناویروس در روسیه 16189 نفر گذشت.

90 پرونده کشنده در یک روز ثبت شده است ، از جمله 12 مورد در مسکو و 8 مورد در منطقه Sverdlovskaya.

761،330 نفر بهبود یافتند. 222304 بیمار تحت نظر پزشکی باقی مانده اند.

Author: admin