وزرای خارجه قزاقستان و تاجیکستان مذاکرات مجازی انجام می دهند

وزرای خارجه قزاقستان و تاجیکستان مذاکرات مجازی انجام می دهند

Tainynews – وزرای خارجه قزاقستان و تاجیکستان در 21 اوت رایزنی های سیاسی مجازی را در سطح معاونین امور خارجه برگزار کردند.

معاونان وزیر خارجه امور خارجه فعلی همکاری های دو جانبه را در زمینه های سیاسی ، تجاری ، اقتصادی ، فرهنگی ، بشردوستانه بررسی و در مورد همکاری در پاسخ COVID-19 و همچنین همکاری در چارچوب سازمان های بین المللی تبادل نظر کردند.

وزارت خارجه تاجیکستان گفت که طرف ها تعهد خود را برای توسعه بیشتر روابط دو جانبه و مشارکت استراتژیک در همه زمینه ها تأکید کردند.

Author: admin