خانواده های 2 پزشک در اثر جراحات کرونا ویروس جان خود را از دست دادند

خانواده های 2 پزشک در اثر جراحات کرونا ویروس جان خود را از دست دادند

Tainynews – ایندیرا جمباوا ، نماینده وزارت بهداشت ، به AKIpress گفت: خانواده های دو پزشک که در اثر عفونت کرونا ویروس جان خود را از دست داده اند ، هفته آینده 1 میلیون جبران جبران جسارت دریافت می کنند …

Author: admin