13 نفر از کارمندان پزشکی بیشتر در مورد کروناویروس در قرقیزستان آزمایش مثبت دارند

13 نفر از کارمندان پزشکی بیشتر در مورد کروناویروس در قرقیزستان آزمایش مثبت دارند

Tainynews – 13 کارگر پزشکی در 24 ساعت گذشته از نظر عفونت کروناویروس مثبت آزمایش کردند ، مضمونی که در سراسر کشور برای مهار کورو ویروس گزارش شده است.

آنها شامل 5 کارگر پزشکی در منطقه باتکن ، 4 نفر در ریگال جلال آباد ، 2 نفر در بیشکک ، 1 در اوش ، 1 نفر در منطقه چوی بودند.

1 کارگر پزشکی پس از بهبودی بیمارستان را ترک کرد.

3.086 کارگر پزشکی در کل کوروویروس منقبض شده است. 3838 کارگر پزشکی بهبود یافتند.

Author: admin