مغولستان هیچ موردی از كروناویروس جدید و 5 مورد بهبودی گزارش نداد

مغولستان هیچ موردی از كروناویروس جدید و 5 مورد بهبودی گزارش نداد

Tainynews – وزارت بهداشت گفت: تقریبا 97٪ از افراد آلوده به COVID-19 در مغولستان بهبود یافتند.

در طی 24 ساعت گذشته 5 بیمار از عفونت کروناویروس بهبود یافتند.

هیچ مورد کروناویروس جدید یا موارد کشنده در یک روز ثبت نشده است.

10 بیمار در مرکز بیماریهای واگیردار باقی مانده اند.

546 آزمایش برای COVID-19 انجام شد و هیچ یک از آنها مثبت نبود.

در کل 298 مورد کروناویروس تأیید شد ، تمام موارد وارد شده است.

288 نفر بهبود یافتند و 10 نفر هنوز تحت مداوا هستند.

Author: admin