6 کارگر پزشکی بیشتر با قرص COVID-19 در قرقیزستان قرارداد بستند

6 کارگر پزشکی بیشتر با قرص COVID-19 در قرقیزستان قرارداد بستند

عکس پرونده

Tainynews – تیم عملیاتی سراسر کشور برای مهار کروناویروس گزارش داد: 6 کارگر پزشکی در 24 ساعت گذشته برای کروناویروس مثبت آزمایش کردند.

این موارد شامل 3 مورد در بیشکک ، 2 مورد در منطقه جلال آباد ، 1 مورد در منطقه باتکن بود.

یک کارگر پزشکی بعد از بهبودی بیمارستان را ترک کرد.

3.092 کارگر پزشکی در کل با COVID-19 قرارداد بستند. 2،385 نفر از آنها بهبود یافتند.

Author: admin