قرقیزستان گزارش 134 عفونت کروناویروس جدید ، در کل 43 023 را نشان می دهد

قرقیزستان گزارش 134 عفونت کروناویروس جدید ، در کل 43 023 را نشان می دهد

Tainynews – 134 مورد کروناویروس جدید در 24 ساعت گذشته در قرقیزستان ثبت شده است ، تیم ملی در سراسر کشور برای مهار koronavirus گزارش کرده است.

این موارد شامل 33 مورد در بیشکک ، 27 مورد در ریگان جلال آباد ، 21 مورد در منطقه اوش ، 16 مورد در منطقه ایسیک – کول ، 12 مورد در منطقه چوی ، 9 مورد در منطقه باتکن ، 8 مورد در منطقه ناریان ، 5 مورد در رینگون تالاس ، 3 مورد در اوش است.

تعداد کل موارد تائید شده توسط کروناویروس از ماه مارس 43،023 نفر بوده است.

Author: admin