گروهی از اپیدمیولوژیست ها از مناطق شیوع کروناویروس به بیشکک باز می گردند – وزارت بهداشت

گروهی از اپیدمیولوژیست ها از مناطق شیوع کروناویروس به بیشکک باز می گردند – وزارت بهداشت

Tainynews نورولبوت اوسنبایف ، معاون وزیر بهداشت گفت: گروهی از اپیدمیولوژیست ها که برای ارزیابی عوامل احتمالی عفونت برگشت یافته به بیشکک در محل های شیوع کروناویروس بودند ، گفتند.

به گفته وی ، جمعی از پزشکان امشب وارد شدند ، به زودی گزارش های خود را ارائه می دهند.

اوسنبایف گفت: “ما توصیه هایی خواهیم کرد و اقدامات سازمانی را برای اطمینان و ایجاد شرایط اضافی برای اطمینان از ایمنی کارکنان مراقبت های بهداشتی بر اساس یافته های آنها انجام خواهیم داد.”

Author: admin

پاسخی بگذارید