رئیس جمهور جینبکوف ، نخست وزیر بورونف در مورد باز کردن مرزها بحث می کنند

رئیس جمهور جینبکوف ، نخست وزیر بورونف در مورد باز کردن مرزها بحث می کنند

Tainynews سرویس مطبوعاتی رئیس جمهور گزارش داد – رئیس جمهور سورونبای جینبکوف و نخست وزیر کوباتبک بورونف امروز یک نشست مجازی برای گفتگو درمورد وضعیت اپیدمیولوژیک فعلی ، مسائل مربوط به توسعه اقتصادی – اقتصادی ، گشودن مرزها و آماده سازی برای فصل سرما در آینده برگزار کردند.

Author: admin