کودکان مبتلا به HIV در بیمارستان ها برای جبران جبران از سال 2022

کودکان مبتلا به HIV در بیمارستان ها برای جبران جبران از سال 2022

Tainynews به گزارش سرویس مطبوعاتی رئیس جمهور ، رئیس جمهور سورونبای جینبکوف اصلاحات در قانون HIV / ایدز را امضا کرد.

این اصلاحات در تاریخ 24 ژوئن 2020 توسط پارلمان قرقیزستان تصویب شد.

به كودكان آلوده به HIV در بيمارستان هاي عمومي يا شهري ، مبلغ 100000 جبران جبران مبلغ پرداختي به آنها پرداخت مي شود.

این اصلاحات برای کودکان خردسال آلوده به HIV از 23 اوت 2005 پس از لازم الاجرا شدن قانون اچ آی وی / ایدز اعمال می شود.

این اصلاحات از اول مارس 2022 به مرحله اجرا در می آید.

Author: admin