یکی دیگر از بیمارستان های موقت بیماران COVID-19 پس از ترک آخرین بیمار در بیشکک در بیسکک بست

یکی دیگر از بیمارستان های موقت بیماران COVID-19 پس از ترک آخرین بیمار در بیشکک در بیسکک بست

Tainynews – آکادمی پزشکی ایالتی گزارش داد: بخش موقت بیماریهای عفونی آکادمی پزشکی دولتی در اواسط ماه ژوئیه برای معالجه بیماران مبتلا به کروناویروس و پنومونی افتتاح شده است که آخرین بیمار پس از بهبود در 24 اوت آن را ترک کرد.

ده ها نفر از زمان افتتاح آن در بخش مراقبت های ویژه بخش بیماریهای عفونی تحت درمان قرار گرفتند.

پزشکان ، اساتید و دانشجویان ، ساکنان آکادمی پزشکی دولتی در این بیمارستان مشغول به کار بودند.

در حین تعطیلی کارمندان پزشکی بیمارستان و دانشکده پزشکی آکادمی پزشکی از خداحافظی با استفاده از کروناویروس پرتاب بالون هایی با چنین علامتی به آسمان خداحافظی کردند.

Author: admin